’n Stukje geschiedenis

De (verlengde) Schrans al meer dan 400 jaar van belang voor Leeuwarden. 

In het jaar 1650 werd begonnen met de bouw van woningen aan de Schrans, aan de oostzijde tot aan de Huizumerlaan. Er vestigden zich aan de Schrans veel burgers, voornamelijk slagers, winkeliers en zilversmeden om de kontributie van de stadsgilden te ontgaan.

Rond het jaat 1677 werd een bank  van lening geopend, die de Leeuwarder( in het “grauwe Bagijnenklooster “)bekonkureerde. Leeuwarden doet een tegenzet door in Huizum een “asland”te situeren, toen de naam voor een vuilstortplaats.

De Huizumers verschaften op hun beurt in het midden van de 18e eeuw het ondeugend vermaak aan boeren, burgers en buitenlui dat in de stad Leeuwarden verboden werd. Sluiten van de stadspoorten had geen zin omdat de voorstellingen al vroeg in de middag begonnen. Leeuwarden heeft uiteindelijk gewonnen door Huizum er gewoon bij te nemen.

De naam Schrans komt al op kaarten van het jaar 1664 voor. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het begrip “schans” of in de 17e eeuw “scrans”een aarden wal  waarachter een leger zich terugtrok. Aan de huidige Schrans was een oefenterrein van het leger waar een aarden “scrans”een deel van uitmaakte.

Op een plattegrond van het jaar 1847 is de buitenplaats Sixma-state afgebeeld. Op het terrein van de state was een tuinhuisje ( naar de overlevering luidt) gebouwd dat in het jaar 1985 werd afgebroken. Het was een karakteristiek gebouwtje, gesitueerd op een plaats die niet door rooilijnen werd bepaald. De latere woningbouwers hebben zich overigens ook niets van de plaats van het huisje aangetrokken.

kantoor dichtgetimmerd

Na afbraak van het huisje in 1985 en het verdwijnen van de woningen aan de Eysingastraat heeft het terreintje hoek Verlengde Schrans/Eysingastraat braak gelegen tot begin 1990. 2 maart 1990 werd de eerste paal geslagen van het pand waarin vanaf begin augustus 1990 de praktijk van notaris Postma is gevestigd.

kantoor na brand

Architekt  Gunnar Daan heeft een gebouw ontworpen, dat enerzijds past  bij de bestaande bebouwing van het begin van deze eeuw , maar toch een opvallend modern uiterlijk heeft. Het pand ligt nu in de lijn van de andere , reeds bestaande woningen.Op de plaats van het tuinhuisje is nu de parkeerplaats

KORTOM: de laatste open plek aan de Verlengde Schrans is waardig opgevuld. 

 kantoor