Monique van der Meij

Monique werkt sinds kort op ons kantoor. Zij is secretariaatsmedewerkster en ondersteunt Tineke en Ypie bij de onroerend goed  praktijk. Daarnaast assisteert zij Maaike bij het familierecht en zijn zij samen het eerste aanspreekpunt van Notariskantoor Postma.