Henk Leerink

Sinds najaar 2016  is Henk Leerink notaris op Notariskantoor Postma te Leeuwarden. Hij houdt zich met name bezig met de onroerend goed praktijk, de afwikkeling nalatenschappen het opstellen van samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden, testamenten en levenstestamenten. Daarnaast is hij werkzaam op het rechtsgebied van verenigingen en stichtingen. Per 1 februari 2017 is de benoeming officieel.