Registergoederen

Onze afdeling registergoederen bestaat uit de notarisklerken Ypie Posthuma en Tineke Bosma.

Registergoederen worden zo genoemd omdat het allemaal zaken zijn die in de openbare registers (het kadaster) zijn vastgelegd.

Voorbeelden zijn:

  • eigendomsoverdracht van bestaande- en nieuwbouwwoningen
  • eigendomsoverdracht van bedrijfsmatige onroerende zaken
  • vastleggen van hypotheekrechten (en de daarbij behorende geldleningovereenkomsten)
  • vestigen van zogenaamde beperkte rechten op onroerende zaken, u moet dan denken aan bijvoorbeeld recht van erfpacht, recht van opstal, of erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld recht van uitweg of overpad
  • overdrachten van bij het Kadaster geregistreerde schepen
  • splitsing van een gebouw in appartementen
  • verzorgen van veilingen

In het voortraject van deze zaken verzorgen wij desgewenst het ‘voorlopig koopcontract’. Verder verloopt de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de overdracht van een woning volledig via het notariskantoor. Op het moment dat de handtekeningen onder de akte worden gezet, heeft de notaris de beschikking over alle gelden die er voor die bepaalde zaak nodig zijn. Daarmee staat vast dat alle betrokken partijen krijgen wat hen toekomt. Hierna zorgt de notaris ervoor dat de betalingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Het werkterrein van de afdeling registergoederen kenmerkt zich door maatwerk. Wij vertalen zoveel mogelijk de concrete wensen van betrokken partijen naar datgene wat juridisch mogelijk en verantwoord is.