Personen en familierecht

De werkzaamheden op dit rechtsgebied worden verzorgd door Shinta de Haan en Madleen Kulhan , die daarbij worden ondersteund door Maaike Adema en Monique van der Mey.

Onder personen en familierecht vallen zaken die te maken hebben met een persoonlijke situatie, zoals:

 • huwelijk,echtscheiding en alimentatieberekening
 • samenwonen
 • erfenis
 • testament
 • afwikkeling van een nalatenschap
 • levenstestament of algemene volmacht

Veel hiervoor is al geregeld in de wet, daarnaast kunnen mensen zelf ook zaken regelen en vastleggen. Er zijn vaak belangrijke fiscale gevolgen verbonden aan de manier waarop je dat doet. Wij inventariseren wat er voor uw situatie geregeld moet worden. Vervolgens adviseren wij u hoe u dit het beste kunt doen, waarna wij dit goed en duidelijk voor u kunnen vastleggen.

Door ons verleende diensten op dit terrein zijn:

 • opmaken van levenstestamenten of algemene volmachten
 • opmaken van testamenten, samenlevingscontracten en huwelijksvoorwaarden
 • opmaken van een verklaring van erfrecht (waaruit blijkt wie bevoegd is om de zaken van een nalatenschap af te wikkelen)
 • opmaken van de successieaangifte
 • afwikkelen en verdelen van een nalatenschap
 • het regelen van een echtscheiding.