Ondernemingsrecht

De werkzaamheden op het gebied van ondernemingsrecht worden verzorgd door Shinta de Haan en Madleen Kulhan , die daarbij worden ondersteund door Maaike Adema en Monique van der Meij .

Op dit terrein wordt een groot aantal juridische diensten verleend aan de ondernemer, vaak in overleg met de betrokken accountant of fiscalist.

Bijvoorbeeld:

  • oprichten van besloten vennootschappen
  • wijzigen van de statuten van besloten vennootschappen
  • verkoop van een onderneming
  • inbreng van een onderneming in een besloten vennootschap
  • overdracht van de aandelen in een besloten vennootschap
  • opstellen van een maatschap- of firmacontract

Daarnaast valt onder dit rechtsgebied het oprichten van stichtingen en het opstellen (of wijzigen) van statuten van verenigingen.

Wij verzorgen voor u zoveel mogelijk het contact met instanties die bij de afhandeling van dit soort zaken zijn betrokken, waaronder: Kamer van Koophandel, Ministerie van Justitie, Rechtbank en Belastingdienst.