Echtscheidingen

De notaris als echtscheidingsregelaar

Maar….. alleen op verzoek van beide partijen

Als u besloten heeft om te scheiden en u heeft een eigen woning, dan is de keuze een notaris in te schakelen hoe dan ook een logische keuze! Uiteindelijk komt u, als de woning naar één van beiden gaat, toch (verplicht) bij de notaris. Bovendien biedt een notarieel echtscheidingsconvenant een extra zekerheid, maar daarover in het hoofdstuk “Procedure” meer! Wij bieden u dus meer in vergelijking met een advocaat of echtscheidingsmakelaar/bemiddelaar. Het enige waar u zelf achteraan moet is uw hypotheek, hierover meer in het hoofdstuk “Eigen woning“.
In geval van geschillen kunt u zich bij laten staan door een mediator.

Eerste kennismaking

Tijdens een kort gesprek worden uw wensen maar ook de opties besproken. Zo mogelijk wordt er een kostenbegroting gemaakt waarvoor de echtscheiding, inclusief eventueel de tenaamstelling van de eigen woning, wordt geregeld. De kosten zijn erg afhankelijk van wat u zelf kan en wil doen. Wij hanteren de stelregel dat zoveel mogelijk door u zelf kan worden gedaan, want  – is de redenatie en de ervaring – iets wat in gezamenlijkheid tot stand komt is duurzaam!

Alvorens over te gaan tot de procedure is het praktisch om iets te weten over de volgende begrippen:

ALIMENTATIE

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt. In principe kunnen mensen zelf bepalen of en hoeveel partner en eventueel kinder alimentatie wordt betaald. Contractsvrijheid is een groot goed!  Lukt dat niet dan zijn er door de rechters gehanteerde normen voor, die bekend zijn op het kantoor.

OUDERSCHAPSPLAN

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen waarover zij het gezamenlijk gezag hebben. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap maar ook samenwoners die uit elkaar gaan moeten een ouderschapsplan opstellen.

CONVENANT

Het (echtscheidings)convenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen. Het hiervoor genoemde ouderschapsplan maakt ook onderdeel uit van het convenant.

Procedure

Samen werken we aan uw echtscheidingsconvenant. Na ondertekening wordt dit (met alle vereiste bijlagen) via een advocaat ingediend bij de Rechtbank. Dit is een schriftelijke(administratieve) fase in uw echtscheidingsprocedure. De advocaat kan door u zelf worden gekozen, heeft u geen voorkeur, dan kunt u gebruik maken van onze goede contacten binnen de advocatuur.

Het grote voordeel van een convenant opgemaakt door de notaris, is dat deze dezelfde kracht heeft als de uitspraak van een rechter; het is namelijk een executoriale titel. U kunt zonder rechter direct naar de deurwaarder om de uitvoering van de overeenkomst af te dwingen bij de andere partij. Een convenant opgemaakt door een ander heeft deze kracht niet! Hier dus de extra zekerheid van het inschakelen van de notaris.

Eigen woning

Als één van u de woning op naam wil, moet er gesproken worden met de bank als u beiden verantwoordelijk bent voor de lening. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is dat altijd het geval. De bank wil van u het convenant ontvangen om te beoordelen of het haalbaar is dat de woning naar één van beiden gaat, zodat de ander (die de woning niet verkrijgt) kan worden ontslagen uit de aansprakelijkheid voor de (hypothecaire) geldlening. Mocht de bank niet mee willen werken dan kan de woning toch op naam van één van u worden gezet maar dan blijft u allebei 100% verantwoordelijk voor de schuld aan de bank. Of dit wenselijk is, moet goed worden besproken!