Bewindvoerder krijgt machtiging om onderbedelingsvordering af te lossen.

  Onlangs heeft de kantonrechter een machtiging verleend over het volgende:

“X is op de voet van artikel 1:431 BW aangesteld als bewindvoerder over het vermogen van zijn demente moeder. Tot het vermogen van moeder behoort onder meer een schuld aan X uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling die zijn overleden vader had opgesteld. X heeft de kantonrechter verzocht een machtiging te verlenen voor het aflossen  van de onderbedelingsvordering. X voert daartoe onder meer aan dat de kosten van verzorging van moeder volledig gedekt worden door haar pensioen en AOW uitkering. Verder stelt X dat hij het geldbedrag nodig heeft om een schuld aan zijn ex-echtgenote af te lossen.

Thans heeft de kantonrechter de verzochte machtiging verleend en overweegt daartoe dat toewijzing van het verzoek in het belang van de rechthebbende moet worden geacht .Rb. Leeuwarden sector kanton 24 oktober, nr. 406784 AZ 12-6622 “

Deze publicatie hebben wij overgenomen uit Notafax d.d. 19/11/2012. ( Redactie: Met dank aan mr. D.P. Postma, notaris te Leeuwarden, voor t0ezending van de beschikking)

De bewindvoerder heeft ons kantoor -met succes dus- ingeschakeld na afwijzing van zijn eerste verzoek.