Volmacht
(Levenstestament)

Wat geeft u vertrouwenGoed dat er een volmacht is…….

Onlangs belde een dochter naar ons kantoor met de trieste mededeling dat haar moeder bestolen werd in een verzorgingshuis. Het huis wilde zelf geen aangifte doen. De dochter is met de volmacht naar de politie gegaan en die nam de aangifte welwillend op. Ook daar wil men beslist dat zoiets aangepakt wordt. Dat kan alleen na aangifte.Goed dat er een volmacht is.

Kinderen die vermoeden dat hun ouder(s) bestolen worden in een inrichting kunnen daarvan, op grond van een notariële volmacht aangifte doen bij de politie.

Zie voor meer inlichtingen onze brochure: Wie geeft u het vertrouwen? U kunt ook bellen voor een afspraak bij u thuis.