Het benoemen van een voogd in en buiten testament

asterix

De regels om een voogd over uw minderjarige kinderen aan te wijzen zijn veranderd. Eerder kon een voogd alleen in een testament worden benoemd. Vanaf 1 april 2014 is het ook mogelijk om een voogd aan te wijzen door inschrijving daarvan in het gezagsregister bij de rechtbank. Heeft u al een voogdijbepaling in uw testament, dan blijft die gewoon geldig.

Wij zijn van mening dat er bij zo iets belangrijks voor uw kinderen meer komt kijken dan simpelweg registratie. Met een voogdijbenoeming in een testament is aan een aantal extra waarborgen voldaan en kunt u ook meer mogelijkheden gebruiken.

Naast het vaststellen van de identiteit van beide ouders en de controle op hun vrije wil geeft de notaris ook noodzakelijke voorlichting. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om er voor te zorgen dat het erfdeel van uw minderjarige kind(eren) door een derde zal worden beheerd tot op een leeftijd waarvan u vindt dat het kind zelf volledig de verantwoordelijkheid kan dragen of een tweede voogd.

Maar ook andere zaken kunnen alleen in een testament geregeld worden zoals bij voorbeeld het opzij zetten van de belachelijke wettelijke wilsrechten.

Wilt u meer weten over voogdij en testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.