Toezicht veiling gratis?

Er wordt nogal eens geveild voor een goed doel. De wet schrijft voor dat dit onder toezicht moet staan van een bepaalde functionaris. Bijvoorbeeld een notaris. Ons kantoor doet dat toezicht- onder voorwaarden- zonder dat daarvoor iets wordt gerekend. Het moet in de agenda passen, niet buiten de provincie zijn en het doel moet passen binnen de normen van ons kantoor. Dus… grijp die kans…

 

veilinghamer