Bewind over kinderen en verdeelde meningen

 

asterix

 

Bij veel ouders is er angst dat (jonge) kinderen erven en het geërfde vermogen over de balk smijten.

Voor minderjarigen is dat niet mogelijk. Tot hun achttiende past de voogd op het vermogen en wordt daarbij op de vingers gekeken door de kantonrechter.

Gevaar voor opmaken is er dus niet.

 

Maar als een kind 18 is mag het zelf beschikken. Dat vindt men nog wel eens te jong en daarom wordt de mogelijkheid van testamentair bewind wel gebruikt.

Er wordt dan- voor het geval beide ouders overlijden voor het kind een bepaalde leeftijd heeft- een bewindvoerder aangesteld die op het vermogen past.

Vaak kiest men, vraag mij niet waarom, voor 23 jaar.

Zelf ben ik daar geen voorstander van. Je mocht vroeger op je 18e voor het vaderland sterven, je mag op je 18e trouwen en alle (rechts) handelingen verrichten, geen uitgezonderd. Je kunt gekozen worden in het parlement en je mag -in voorkomend geval- een land regeren.

Bovendien zadel je een bewindvoerder op met een behoorlijk probleem als het “kind” echt dwars ligt. En de bewindvoerder mist het toezicht van de kantonrechter. Zou een mens van 18 op z’n 23e echt erg veranderd zijn ? Ik betwijfel het. Wie op 18 jarige leeftijd royaal de bloemetjes buiten zet, zou die het 5 jaar later niet meer doen. Ik kan me ook voorstellen dat iemand het puur uit genoegdoening doet.

Ik krijg de vraag naar bewind wel van mensen die nog heel jonge kinderen hebben. Ik houd hen dan voor dat de kinderen het later als een motie van wantrouwen kunnen zien als de ouders toen al geen vertrouwen in hun hadden.

Anders is het als een kind echt al financieel buitensporig gedrag vertoont of gemakkelijk door “vrienden” is te manipuleren. Maar dan moet je al denken aan een professioneel bewindvoerder.

Dat ik nogal sceptisch ben wordt ook veroorzaakt door het feit dat ik ooit testamentair bewindvoerder ben geweest van iemand die 18 was toen de laatste ouder overleed. Er is niets van terecht gekomen omdat de betrokkene overal schulden maakte, de wet aan de lopende band overtrad en er niet mee te communiceren viel.

Mijn kandidaat denkt er anders over, zie hierna.

Douwe P. Postma

 

In het “huisje-boompje-beestje” verhaal is er wellicht minder aandacht voor en behoefte aan het benoemen van een bewindvoerder over het vermogen wat de kinderen van je erven. Tenslotte regelt de wet dat de kinderen er pas met hun erfdeel vandoor kunnen gaan na het overlijden van de langstlevende. Wanneer je een testament hebt, wordt dit ook vaak zo geregeld.( twijfel je hierover, neem dan even contact op).

Toch denk ik dat in een aantal situaties een minderjarigen bewind en/of een testamentair bewind wenselijk kan zijn.

Wanneer je gescheiden leeft van de andere ouder van je kinderen dan zullen uiteindelijk je kinderen erven. Stel, ze zijn nog minderjarig, dan voert je ex het bewind over hun geërfde vermogen. Uiteraard moet dit worden besteed aan de opvoeding en verzorging van je kinderen en heeft de kantonrechter een toezichthoudende taak (op afstand), maar dat kan je wel een onplezierig gevoel geven!

In deze situatie kun je een eigen familielid, bijvoorbeeld een broer of zuster, benoemen tot bewindvoerder. Je ex heeft dan voor bepaalde uitgaven en/of investeringen de medewerking nodig van de bewindvoerder. Op deze manier worden in jouw ogen onwenselijke aankopen of bestedingen aanzienlijk ingedamd.

Natuurlijk zijn de kinderen met 18 jaar meerderjarig en kunnen ze in één vakantie alles over de balk smijten, of zoals de vorige schrijver al schreef: je mag sterven voor het vaderland of trouwen maar dat wil nog  niet zeggen dat je dat als ouders zou goedkeuren. Tenslotte erven ze iets waar jij hard voor hebt gewerkt, dus mag je daar een mening over hebben!

Ik houd de mensen altijd voor dat het benoemen van een bewindvoerder in het belang van de kinderen wordt gedaan, dit wordt ook zo opgenomen in het testament. Als een kind aantoont dat het verstandig met geld om kan gaan, kan het bewind worden beëindigd.

De wet regelt de bewindsbepalingen nauwkeurig, waaronder de bevoegdheden van je kinderen en de bewindvoerder en ook de uitwinning van goederen tijdens het bewind voor gemaakte schulden. Ook de testamenten kunnen gedetailleerde regelingen bevatten. Tevens zijn er aanbevelingen te verkrijgen via de kantonrechter. Als aan alles goed is gedacht voorzie ik- zeker wanneer het voor een beperkte periode wordt ingesteld- geen problemen.

Waarom een bewind tot de leeftijd van 23? Er is een wetsbepaling die aangeeft dat een kind een verzoek bij de kantonrechter kan indienen om het bewind te beëindigen. De voorwaarde voor toewijzing van het verzoek is o.a. dat de ouder tenminste 5 jaar geleden moet zijn overleden.

Kirsten Paauwe.